เรียนธุรกิจดิจิทัล

DBSRSU เราเรียนอะไรกันบ้าง ที่DBSRSU เราเรียนเกี่ยวกับการทำธุรกิจด้วยสื่อดิจิทัลในทุกช่องทาง Website SEO GoogleAds Facebook IG TikTok LineOA e-commerce ให้ใช้งานได้จริง เข้าใจและมีธุรกิจของตัวเอง โดยอาจารย์ที่สอนจากประสบการณ์ตรงเป็นทั้ง อาจารย์ นักธุรกิจ และเพื่อนที่ให้ปรึกษาในการทำธุรกิจได้จริง

DBS
Digital Business

คณะ บริหารธุรกิจ สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นสาขาวิชาที่เน้นศึกษาเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ส่งผลต่อธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจในทุกด้านเพื่อให้ได้ระบบดิจิทัลที่ถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยกับธุรกิจและสร้างให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจทุกด้าน

ธุรกิจดิจิทัล
เรียนธุรกิจดิจิทัล

Digital Business
บริหารธุรกิจบัณฑิต ( ธุรกิจดิจิทัล )

Make your Digital Business Platform and Digital Transformation to Innovative Digital Business

Business Strategy

ศึกษาเครื่องมือทางบริหารธุรกิจ คิด วิเคราะห์ วางแผน แบบนักธุรกิจ ศึกษามุมมองทางธุรกิจจากกรณีศึกษาธุรกิจจริง ออกแบบและพัฒนาธุรกิจของตนเองได้

Crate Digital Platform

สร้างรูปแบบทางธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อดิจิทัลต่างๆเช่น Facebook Business Center, Instagram, Line@, YouTube, SEO, Google AdWords, Google Search Console, WordPress, Web Application

Innovative Business

สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจดิจิทัลเป็นของตนเอง เป็นผู้นำในเชิงธุรกิจรุ่นใหม่ สรรสร้างธุรกิจแนวใหม่ด้วยดิจิทัล Digital Startup Business

Digital Business

Learning by Doing

ธุรกิจดิจิทัล เราสรรสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่จะเรียนรู้การทำธุรกิจสมัยใหม่ด้วยเครื่องมือทางดิจิทัลบนพื้นฐานการเรียนรู้และทดลองทำจริงในทุกบทเรียนเพื่อสร้างนักธุรกิจที่เป็นตัวจริงในวงการธุรกิจดิจิทัล

เรียนธุรกิจดิจิทัล
  1. Business Unit - การเรียนการสอนของ Digital Business เน้นการเรียนโดยเอาผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากทฤษฏีทางธุรกิจดิจิทัลต่างๆและนำไปประยุกต์ใช้งานกับธุรกิจจริงโดยเอากรณีศึกษาของธุรกิจดิจิทัลที่นำ Digital Business มาใช้เป็นหลัก
  2. EASY AND SIMPLE - หลักการเรียนการสอนของ Digital Business สำหรับการออกแบบเว็บไซต์และระบบWeb Application ใช้หลักการออกแบบ Web Reponsive บนพื้นฐาน UX/UI เน้นผู้ใช้งานง่าย เป็นหลักและเกิดประโยชน์สูงสุด
  3. INNOVATION Business - การเรียนของDigital Business ผลลัพท์สุดท้ายเน้นสร้างผู้ประกอบการ Star up รุ่นใหม่ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อปลี่ยนธุรกิจ เปลี่ยนสังคม และ เป็นโลก ในด้านใดด้านหนึ่ง โดยเริ่มสร้างจากแนวความคิดของผู้เรียนเป็นหลักให้เป็นผู้ที่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรมต่างๆได้ด้วยตนเองไม่ปิดกั้นความคิดในกรอบแนวคิดการเรียนรู้เดิมๆ
ธุรกิจดิจิทัล

SEO กับ SEM ต่างกันอย่างไร?

สำคัญอย่างไร? ทำไมธุรกิจออนไลน์ถึงต้องเรียนรู้? 

ธุรกิจดิจิทัล

รีวิวค่าเฟ่รอบม.รังสิต

รอบมหาวิทยาลัยรังสิต มีร้านคาเฟ่เก๋ๆน่ารักๆ มีทั้งนั้งชิลเหมาะสำหรับการอ่านหนังสือและถ่ายรูปชิคๆได้เลย. จะมีร้านไหนเราลองมาสำรวจกันดู

สมัครเรียน Digital Business

“สาขามาแรงที่สุดและเป็นที่ต้องการอย่างมากในตอนนี้
เรียน ธุรกิจดิจิทัล ได้แล้วที่ม.รังสิต”

สาขา ธุรกิจดิจิทัล

"สาขา ธุรกิจดิจิทัล เมื่อจบออกไปแล้วสามารถทำงานได้หลายหน่วยงานขององค์กรและธุรกิจในปัจจุบันเข้าสู่ยุคดิจิทัลซึ่งหลายธุรกิจยังขาดบุคลากรทางด้านนี้เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันในยุค ธุรกิจดิจิทัล "

สาขาธุรกิจดิจิทัล-เรียนไหนดี-มหาลัยที่น่าเรียน-สมัครเรียนมหาวิยาลัยรังสิต-มหาลัยที่เปิดรับสมัครตอนนี้-เรียนต่อ ป ตรี-มหาวิยาลัยเอกชน-ธุรกิจดิจิทัล

นักพัฒนา ธุรกิจดิจิทัล 
สายงานฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนธุรกิจ 

สมัครเรียนมหาวิทยาลัยรังสิต-มหาวิทยาลัยเอกชน-มหาวิทยาลัยที่น่าเรียน-เรียนต่อไหนดี-สาขาธุรกิจดิจิทัล-เรียนคอมพิวเตอร์-เขียนโปรแกรม-บริหารธุรกิจ-เรียนบริหารธุรกิจ-ธุรกิจดิจิทัล

ผู้ดูแลระบบสารสนเทศในองค์กร 
ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล 

สมัครเรียนมหาวิทยาลัยรังสิต-เรียนบริหารธุรกิจ-เรียนคอมพิวเตอร์-มหาลัยเอกชน-มหาวิยาลัยน่าเรียน-เรียนต่อ ป ตรี-ธุรกิจดิจิทัล

นักออกแบบเว็บไซต์
ดูแลระบบเว็บไซต์
นักพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยเอกชน-มหาวิทยาลัยน่าเรียน-เรียนมหาวิทยาลัยรังสิต-เรียนบริหาร-สาขาธุรกิจดิจิทัล-ธุรกิจดิจิทัล-มหาวิทยาลัยรังสิต-เรียนต่อ ป ตรี-ธุรกิจดิจิทัล

เจ้าของธุรกิจ (Start up)
เจ้าของธุรกิจ IT and Digital

มหาวิทยาลัยรังสิต-มหาวิทยาลัยเอกชน-เรียนต่อ ป ตรี-สมัครเรียนมหาวิทยาลัยรังสิต-เรียนบริหารธุรกิจ-เรียนคอมพิวเตอร์-เรียนต่อไหนดี-ธุรกิจดิจิทัล

สายงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
สายงานฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 
นักวางแผนกลยุทธ์การตลาด

สมัครเรียนมหาวิทยาลัยรังสิต-เรียนต่อ ป ตรี-มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครตอนนี้-มหาวิทยาลัยเอกชน-บริหารธุรกิจ-เรียนบริหารธุรกิจ-เรียนคอมพิวเตอร์-ธุรกิจดิจิทัล

นักการตลาดออนไลน์
นักสื่อสารการตลาดออนไลน์ 
เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดดิจิทัล

Digital Disruption Technology

Digital disruption "วิกฤต" หรือ "โอกาส" สร้างได้ที่ตัวคุณ

Digital
BigData
Digital
Transformation

Digital Cryptocurrency
IoT
Internet of Things‎
TikTok DBSRSU

TikTok DBSRSU

มาเป็นเพื่อนกัน รู้จักกันมาขึ้นที่ TikTok ของพวกเรา DBSRSU แล้วมารู้จักกันนะ
>TikTok DBSRSU

What is Digital Business Study?

ที่DBSRSU เราเรียนอะไรกันบ้าง ที่DBSRSU เราเรียนเกี่ยวกับการทำธุรกิจด้วยสื่อดิจิทัลในทุกช่องทาง ให้ใช้งานได้จริง เข้าใจและมีธุรกิจของตัวเอง โดยอาจารย์ที่สอนจากประสบการณ์ตรงเป็นทั้ง อาจารย์ นักธุรกิจ และเพื่อนที่ปรึกษาในการทำธุรกิจได้จริง

Easy and Simple to Study

DBSRSU เราเน้นการเรียนเพื่อเข้าใจ ใช้งานได้จริง เรียนด้วยการลงมือทำ และเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนๆ พี่ๆที่คอยสนับสนุนและเป็นกันเอง

สมัครเรียน Digital Business

“สาขามาแรงที่สุดและเป็นที่ต้องการอย่างมากในตอนนี้เรียน ธุรกิจดิจิทัล ได้แล้วที่ม.รังสิต”

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

DBS เรียนผ่านกิจกรรมร่วมกัน

เรียนธุรกิจดิจิทัล
Address

อาคาร2 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contacts

Email : nuttayos.s@rsu.ac.th
Mobile : 099-157-8755

Landing Page Maker