เรียนธุรกิจดิจิทัล
  1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
  2. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (ติดต่อซื้อได้ที่ ห้องฝ่ายแนะแนว ม.รังสิต ราคาชุดละ 300 บาท) หรือสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์แล้วปริ้นนำมายื่นด้วยตนเอง ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต
  3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน) ถ้ามีใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียนขึ้นไป (ไม่ต้องใช้ใบรับรองผลการศึกษาใบ ปพ.7)
  5. ผู้สมัครเรียนทุกคน ต้องยื่นใบสมัครเรียนด้วยตนเอง เท่านั้น !
Mobirise
คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจดิจิทัลสาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล
ชั้นปีที่ 166,500
ชั้นปีที่ 268,300
ชั้นปีที่ 379,400
ชั้นปีที่ 469,200
รวม283,400

***อ้างอิง: มหาวิทยาลัยรังสิต***

เรียนธุรกิจดิจิทัล

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสาขา
ธุรกิจดิจิทัล

สนใจติดต่อสอบถาม คลิกที่ด้านล่างได้เลย !!

Address

อาคาร2 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contacts

Email : nuttayos.s@rsu.ac.th
Mobile : 099-157-8755

AI Website Generator