AI

"AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์คืออะไร? เกี่ยวข้องกับธุรกิจยังไง?
คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจดิจิทัลมีคำตอบ"

SEO คืออะไร?

    ปัญญาประดิษฐ์นั้นได้เปลี่ยนแปลงไปมาก จากการพัฒนาของตัวเทคโนโลยีเอง และการที่ AI ได้เข้ามาแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น (บางครั้งคนจะจำ AI ได้จาก Alexa!) อย่างไรก็ดีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้รับความนิยม และการยอมรับจากผู้ใช้งานหรือสังคมได้ยังไม่นานมากนัก สำหรับวันนี้คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจดิจิทัลจึงจะมาแนะนำบทความเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์กัน

AI คืออะไร?

    เมื่อย้อนกลับไปเทคโนโลยี AI ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันได้ถูกเริ่มต้นพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ.1956 หรือปีพ.ศ.2499 ต้องใช้เวลากว่าหลายทศวรรษในการที่นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ต้องทำงานหนักเพื่อที่จะพัฒนาระบบ และทำให้เทคโนโลยี AI เป็นจริงขึ้นมาได้


Artificial Intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์ 

คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลียนแบบการทำกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเรียนรู้ การวางแผน และการแก้ไขปัญหา โดยทั่วไปแล้ว AI จะเป็นส่วนเติมเต็มของความสามารถในการคิด และเรียนรู้ของมนุษย์ รวมถึงความเฉลียวฉลาดมากกว่าที่จะมาทดแทนมนุษย์

ธุรกิจดิจิทัล
AI ส่งผลต่อธุรกิจยังไง

    ในปัจจุบันเทคโนโลยี AI ยังไม่สามารถทำหน้าที่ที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสได้ แต่มีความสามารถในการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วกว่าสมองของมนุษย์ เมื่อผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ AI กลับมา ซอฟต์แวร์ AI จะสามารถบอกได้ถึงสาเหตุของการกระทำนั้นๆ และนำเสนอให้กับผู้ใช้งานทราบได้

    ดังนั้นมนุษย์สามารถนำเทคโนโลยี AI มาช่วยในการตัดสินถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ และมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจได้ เทคโนโลยี AI สามารถที่จะเรียนรู้ และจัดการกับข้อมูลจำนวนมากได้ ซึ่งจะช่วยยกระดับและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานในหลากหลายหน้าที่การทำงานของธุรกิจ เพื่อที่จะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถรับรู้ เรียนรู้ เข้าใจ และแสดงออกได้เหมือนกับมนุษย์ผ่านทางเทคโนโลยี AI จำเป็นต้องใช้หลากหลายเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน

    เทคโนโลยี AI ได้ถูกไปใช้ในหลากหลายฟังก์ชั่นงานของธุรกิจรวมถึงธุรกิจดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ลดความผิดพลาดในการทำงาน และทำให้การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจำนวนมากทำได้โดยง่ายและรวดเร็ว เพื่อนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ส่งผลทำให้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถ และสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับธุรกิจได้ในระยะยาวอีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก:

https://aigencorp.com/ai-in-business-functions/

เรียนธุรกิจดิจิทัล

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสาขา ธุรกิจดิจิทัล

สนใจติดต่อสอบถาม คลิกที่ด้านล่างได้เลย !!

Address

อาคาร2 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contacts

Email : nuttayos.s@rsu.ac.th
Mobile : 0991578755

Free AI Website Creator