รูปภาพของห้องเรียน

ติดต่อสอบถาม

โทรเลย 099-157-8755

เรียนธุรกิจดิจิทัล

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ ตึก 2 ห้อง 302

02-791-6000 ต่อ 1042, 1045,แฟกส์ ต่อ 1076

มหาวิทยาลัยรังสิต

เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร 02-791-6000

แฟ็กซ์ 02-791-5577
อีเมล info@rsu.ac.th
รับสมัครนักศึกษา
0 2791 5510 - 15

เรียนธุรกิจดิจิทัล

สมัครเรียน Digital Business

“สาขามาแรงที่สุดและเป็นที่ต้องการอย่างมากในตอนนี้
เรียน ธุรกิจดิจิทัล ได้แล้วที่ม.รังสิต”

Address

อาคาร2 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contacts

Email : nuttayos.s@rsu.ac.th
Mobile : 099-157-8755

No Code Website Builder