รูปภาพของห้องเรียน

เรียนธุรกิจดิจิทัล
ธุรกิจดิจิทัล-บริหารธุรกิจ-คอมพิวเตอร์-เรียนต่อไหนดี-มหาวิทยาลัยรังสิต

สาขา ธุรกิจดิจิทัล

ชื่อภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Admonistrotion (Digital Business)
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล เป็นสาขาวิชาที่เน้นศึกษาเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ส่งผลต่อธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจในทุกด้านเพื่อให้ได้ระบบดิจิทัลที่ถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยกับธุรกิจและสร้างให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจทุกด้าน

What is DBS ?

นักศึกษาสาขาบริหาร ธุรกิจดิจิทัล

portfolio digital business school

ทำงานเป็นกลุ่ม

มีความสามัคคีโดยการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อประสานงานในการทำงานจุดประสงค์ช่วยในการทำงานจริงในเวลาจบการศึกษาที่สามารถออกไปทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

มหาวิทยาลัยรังสิต-คอมพิวเตอร์-เรียนต่อที่ไหนดี-ธุรกิจดิจทัล-บริหารธุรกิจ-จบแล้วมีงานทำ-มหาลัยน่าเรียน-มหาลัยเอกชน

มีวินัยในการทำงาน

มีประสิทธิภาพในการทำงานในสาขาธุรกิจดิจิทัลของเรามีการทำงานที่รวดเร็วเพื่อฝึกให้นักศึกษาทำงานตรงต่อเวลาช่วยต่อการทำงาน

จบจากเรามีงานทำ

สาขา ธุรกิจดิจิทัล ของเราเน้นไปทางใช้งานจริงทำงานได้จริงหลังจากจบจากที่นี่ และปัจจุบันทางบริษัทจำนวนหนึ่งต้องการเด็กที่จบสาขานี้เป็นอย่างมากเนื่องจากมีกลยุทธิ์การตลาดที่ดีในการคิด เสนอ และมีประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งนำมาสู่ความสำเร็จของกิจการ

สาขา ธุรกิจดิจิทัล "ทันสมัย"

สาขา ธุรกิจดิจิทัล ของเรามีการเรียนรู้เรื่องยุคสมัยของประเทศ(ปัจจุบัน 4.0) และมีการใช้งานเครื่องมือต่างๆที่ทันสมัยอยู่ตอนนี้มีการเรียนรู้เชิงลึกในตลาดออนไลน์สาขา ธุรกิจดิจิทัล ของมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้อีกมากมายที่ให้คุณ

ธุรกิจดิจิทัล เป็นสาขาที่เปิดใหม่

สาขา ธุรกิจดิจิทัล เป็นสาขาที่เปิดใหม่กำลังมาแรงในช่วงนี้เป็นการตลาดผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในช่วงนี้และนำความรู้นี้ไปใช้ต่อยอดในกิจการต่างๆได้อย่างมากมายไม่จำเป็นต้องไปในทางออนไลน์อย่างเดียว  สาขา ธุรกิจดิจิทัล เป็นสาขาที่มีคุณค่าตอนการศึกษาในสมัยนี้ที่ต้องใช้ช่วยเพิ่มยอดขายทางกิจการต่างๆ

สมัครเรียน Digital Business

#ไม่พูดเยอะ ปวดคอ! ม.รังสิต ปี'66 เปิดรับสมัครแล้ว

Youtube Digital Business School

DBS RSU

เป็นช่องที่ทำมาเพื่อให้ ทุกๆคนรับได้มุมมองต่างๆภายในมหาวิทยาลัยรังสิตในบริเวณตึกบริหารธุรกิจ และได้ทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยเราขึ้น

สามารถรับชมช่อง DBS RSU ได้แล้ว

ช่อง DBS RSU ที่ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ประสานงานต่างๆได้ เปิดรับสมัครตลอด 24 ชม. เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ที่สนใจสาขาธุรกิจดิจิทัลของเราสามารถสมัครได้ที่หน้าสมัครเลย

ธุรกิจดิจทัล-บริหารธุรกิต-คณะบริหารธุรกิจ-เรียนต่อที่ไหนดี-สมัครเรียนมหาวิทยาลัยรังสิต-มหาลัยน่าเรียน-มหาลัยเอกชน
เรียนธุรกิจดิจิทัล
Address

อาคาร2 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contacts

Email : nuttayos.s@rsu.ac.th
Mobile : 0991578755

Drag & Drop Website Builder