บรรยากาศห้องเรียน

"บรรยากาศห้องเรียนของสาขา ธุรดิจิทัล มีความสะอาดสบายตา และพร้อมต่อการเรียนการสอน การค้นคว้าหาความรู้"

นางแบบชาย-สาขาธุรกิจดิจิทัล-เรียนไหนดี-บริหารธุรกิจ-ห้องเรียนมหาวิทยาลัยรังสิต-เรียนต่อที่ไหนดี

ห้องเรียน ธุรกิจดิจิทัล

มีความทันสมัยของห้องเรียน หลักการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นส่วนมาก มีการสอนเกี่ยวกับการบริหารงานด้าน ธุรกิจดิจิทัล การทำเว็บไซต์ออนไลน์ การบริหารงานด้านต่างๆ


"If you can't explain if simply you don't understand it well enough"

รูปภาพของห้องเรียน

ธุรกิจดิจิทัล-คอม-เรียนบริหารที่ไหนดี-เรียนคอมพิวเตอร์-เรียนต่อที่ไหนดี-บริหารธุรกิจ-มหาวิทยาลัยรังสิต-มหาลัยเอกชน

ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องคอมพิวเตอร์ของสาขา ธุรกิจดิจิทัลนั้น มีความทันสมัย มีการพัฒนาระบบปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง สาขา ธุรกิจดิจิทัล นั้น สร้างบุคลากรของประเทศ อย่างมีคุณภาพ ด้วยอุปกรณ์ที่ก้าวนำกว่าสาขาอื่นๆ 

บริหารธุรกิจ-ธุรกิจดิจิทัล-คอมพิวเตอร์-เรียนไหนดี-มหาลัยเอกฃน-สมัคเรียนมหาวิทยาลัยรังสิต-เรียนบริหารธุรกิจ-เรียนต่อ ป ตรี

ห้องเรียน

เป็นห้องที่มีอุปกรณ์การเรียนที่ดี มีความพร้อมต่อการเรียน การหาความรู้ด้าน ธุรกิจดิจิทัล มากๆ และมีอีกหลายห้องของสาขา ธุรกิจดิจิทัล ที่มีความพร้อมต่อการเรียนแบบนี้ อีกเช่นกัน

ธุรกิจดิจิทัล-ห้องสาขาธุรกิจดิจิทัล-สาขาธุรกิจดิจทัล-คอมพิวเตอร์-เรียนไหนดี-สมัครเรียนมหาวิทยาลัยรังสิต

ห้องสาขา

เป็นห้องของสาขา ธุรกิจดิจิทัล ที่มีความสะอาดเรียบร้อย สามารถรู้ห้องของอาจารณ์สาขา ธุรกิจดิจิทัล ได้ง่าย อาจารณ์ของสาขา ธุรกิจดิจิทัล ทุกคน มีทักษณะคติที่ดีต่อนักศึกษาทุกคน

สมัครเรียน Digital Business

“คณะบริหารธุรกิจ สาขามาแรงที่สุดและเป็นที่ต้องการอย่างมาก
ในตอนนี้ เรียน ธุรกิจดิจิทัล ได้แล้วที่ม.รังสิต”

Address

อาคาร2 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contacts

Email : nuttayos.s@rsu.ac.th
Mobile : 0817056585

Built with ‌

HTML Website Creator