free portfolio website templates

รูปภาพของห้องเรียน

เรากำลังจะเริ่มเรียนใน วันที่ 10 มิถุนายน 2562

(แบบยื่น GPA ภาคการศึกษา S/2562)  
ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 พ.ค. 62 จันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 - 16.30 น.

ข่าวสาร

Mobirise

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

จัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ 5 Digital Business Trend 2019 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 6-200 ชั้น2 อาคาร Student Center มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ที่ใจสามารถเข้าร่วมฟังโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
โดยสามารถลงทะเบียนโดยสแกน QR Code ที่อยู่ในโปสเตอร์
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line: @dbsrsu หรือ เบอร์โทรศัพท์ 099-279-8655

ช่วงเวลากำหนดการ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจดิจิทัล

ธุรกิจดิจทัล-กำหนดการ-คอมพิวเตอร์-บริหารธุรกิจ-ระยะเวลา-มหาวิทยาลัยรังสิต-เรียนต่อที่ไหนดี-มหาลัยเอกชน

กำหนดการสาขาธุรกิจดิจิทัล

สาขาธุรกิจดิจิทัล ขอเสนอกำหนดการของทางมหาวิทยาลัยที่ได้ทำขึ้นมาในปี 2562 ภายในเอกสาร มีกำหนดการเริ่มลงทะเบียนประจำปีการศึกษา 2562 ตลอดปีการศึกษาจนสิ้นสุดปีการศึกษาที่ 2/2562

***อ้างอิง: มหาวิทยาลัยรังสิต***

สมัครเรียน Digital Business

#สมัครต่อไม่รอละน่ะ ! ม.รังสิต ปี'62 เปิดรับสมัครแล้ว

Address

อาคาร2 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contacts

Email : nuttayos.s@rsu.ac.th
Mobile : 099-279-8655