รูปภาพของห้องเรียน

เรียนธุรกิจดิจิทัล

ข่าวสาร

เรากำลังจะเริ่มเรียนใน
วันที่ 10 มิถุนายน 2567

(แบบยื่น GPA ภาคการศึกษา S/2567)  
ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 พ.ค 67 จันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 - 16.30 น.

เรียนธุรกิจดิจิทัล

ช่วงเวลากำหนดการ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจดิจิทัล

***อ้างอิง: มหาวิทยาลัยรังสิต***

สมัครเรียน Digital Business

#สมัครต่อไม่รอละน่ะ ! ม.รังสิต ปี'66 เปิดรับสมัครแล้ว

Address

อาคาร2 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contacts

Email : nuttayos.s@rsu.ac.th
Mobile : 0991578755

Offline Website Software