มหาวิทยาลัยรังสิต

"บรรยากาศ ภายในรั้วมหาวิทยาลัยรังสิต"

วิดีโอวิวทิวทัศน์มหาวิทยาลัยรังสิต


"Your attitude determines your direction"

ตึกคณะบริหารธุรกิจ

เป็นตึกแรก คณะแรก
ที่อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยรังสิต
และยังเป็นตึกที่สาขา
ธุรกิจดิจิทัล
ใช้ในการเรียนการสอน

ภาพทั้ง 15 ตึกของมหาวิทยาลัยรังสิต

*ตึกคณะบริหารธุรกิจ สาขา ธุรกิจดิจิทัล อยู่ตึก 2*

เรียนธุรกิจดิจิทัล
Address

อาคาร2 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contacts

Email : nuttayos.s@rsu.ac.th
Mobile : 099-157-8755

Offline Website Software