ประวัติสาขาธุรกิจดิจิทัล-บริหารธุรกิจ-ธุรกิจดิจิทัล-เรียนต่อไหน-มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติสาขา ธุรกิจดิจิทัล

เดิมสาขา Digital Business School (DBS)  
ชื่อ Computer Information System (CIS)
เปิดมาแล้ว 38 ปี ก่อนหน้านี้ชื่อ
Business Computer (BC)

ปี 2539

บริหารธุรกิจิคอมพิวเตอร์ 

เปลี่ยนสาขาเดิม จากบริหารธุรกิจิคอมพิวเตอร์ เป็น สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
ช่วงแรก ๆ เราแน่ผลิตคนในสายงานคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบ
แต่พอเรามาเปลี่ยนเป็น สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เราจะเน้นเกี่ยวกับการออกแบบระบบเป็นส่วนมาก

ปี 2562

ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

เปลี่ยนสาขาจาก สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เป็น สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
ธุรกิจดิจิทัล เราจะเน้นการสรรสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่สร้างนักธุรกิจดิจิทัล ที่จะเรียนรู้การทำธุรกิจแบบสมัยใหม่ในโลกธุรกิจดิจิทัลด้วยเครื่องมือทางดิจิทัลบนพื้นฐานการเรียนรู้และทดลองทำจริงในทุกบทเรียนเพื่อสร้างนักธุรกิจที่เป็นตัวจริงในวงการธุรกิจดิจิทัล 

ปี 2564

ธุรกิจดิจิทัล

ในปี 2564 สาขาได้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องการธุรกิจสมัยใหม่โดยเน้นที่การเรียนจากประสบการณ์จริง เน้นลงมือทำจริง ให้เกิดผลลัพท์จริงต่อนักศึกษาและเน้นเรื่องแนวคิดในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจริงบนสื่อออนไลน์ในทุกรูปแบบ TikTok Google Facebook Line Website

สมัครเรียน Digital Business

“สาขามาแรงที่สุดและเป็นที่ต้องการอย่างมากในตอนนี้
เรียน ธุรกิจดิจิทัล ได้แล้วที่ม.รังสิต”

เรียนธุรกิจดิจิทัล
Address

อาคาร2 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contacts

Email : nuttayos.s@rsu.ac.th
Mobile : 0991578755

No Code Website Builder