build your own website for free

รูปภาพของห้องเรียน

รับ สมัคร นักศึกษาสาขา ธุรกิจดิจิทัล

"ม. รังสิต มหาวิทยาลัยที่ไม่ใช้ gat pat แต่รับ Ipad ฟรี 2020!! คุณมีสาขาที่สนใจแล้วหรือยัง? ถ้ายัง.. มาอยู่สาขาเดียวกับเราสิ"

ธุรกิจดิจิทัล-มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร-2019-คณะบริหาร-สาขาธุรกิดิจิทัล

สาขาน้องใหม่มาแรงแห่งปี 2020 ธุรกิจดิจิทัล คืออะไร? สามารถตอบโจทย์ตัวคุณอย่างไรได้บ้าง สาขานี้กำลังมาอย่างแรงปัจจุบันทุกบริษัทที่ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถเรื่องการทำการตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และบริหารจัดการงาน ทรัพยากร ช่วยส่งเสริมบริษัทหรือกิจการของตัวเอง ที่ต้องการทำยอดขาย กำไร ให้มากขึ้นด้วยความคุ้มค่า นักศึกษากำลังที่มองหา กระดับความเป็นนักธุรกิจออนไลน์ เพิ่มประสิทธิภาพของการตลาดออนไลน์ เลือกเราสิเราตอบโจทย์สิ่งที่คุณต้องการได้ทุกอย่างภายในนี้  

ม.รังสิตเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พ.ค. 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)

รายละเอียดรับสมัครนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจดิจิทัล

ผู้สมัครเรียนสามารถยื่นใบสมัคร ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น. พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครเรียน ชุดละ 300 บาท บัดนี้ - 31 พ.ค. 2564 นี้
พร้อม Print ใบสมัคร Online แล้วมานำยื่นด้วยตนเอง ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าสมัครเรียน 300 บาท บัดนี้ - 31 พ.ค.2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น.
ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
โทร. 0969716615  หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

Mobirise
1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
2. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ ห้องฝ่ายแนะแนว ม.รังสิต ราคาชุดละ 300 บาท)
หรือสมัครเรียนผ่านระบบแล้วปริ้นนำมายื่นด้วยตนเอง ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต
3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน)ถ้ามีใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (ไม่ต้องใช้ใบรับรองผลการศึกษาใบ ปพ.7) 
5. ผู้สมัครเรียนทุกคน ต้องยื่นใบสมัครเรียนด้วยตนเอง เท่านั้น !

**นักศึกษาเทียบโอน รับเทียบโอนทุกสาขา**

***อ้างอิง: มหาวิทยาลัยรังสิต***

สมัครเรียน Digital Business

“สาขามาแรงที่สุดและเป็นที่ต้องการอย่างมากในตอนนี้
เรียน ธุรกิจดิจิทัล ได้แล้วที่ม.รังสิต”

Address

อาคาร2 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contacts

Email : nuttayos.s@rsu.ac.th
Mobile : 0945516420